Переглянути Статут товариства  (Розміщено 03.05.2017)

 

Переглянути Положення про загальні збори (Розміщено 03.05.2017)

 

Переглянути Положення про наглядову раду (Розміщено 03.05.2017)

 

 

Переглянути Положення про ревізійну комісію (Розміщено 03.05.2017)

 

Переглянути Положення про виконавчий орган (Розміщено 03.05.2017)

 

Переглянути Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій

 

Звітність

 

2010

Переглянути Звіт ревізійної комісії

Переглянути Висновок аудитора товариства

Переглянути Баланс

Переглянути Фінансова звітність. Примітки

Переглянути Фінансова звітність. Додаток до приміток

Переглянути Звіт про фінансові результати

Переглянути Звіт про рух грошових коштів

Переглянути Звіт про власний капітал

 

2011

Переглянути Звіт ревізійної комісії

Переглянути Висновок аудитора товариства

Переглянути Баланс

Переглянути Фінансова звітність. Примітки

Переглянути Фінансова звітність. Додаток до приміток

Переглянути Звіт про фінансові результати

Переглянути Звіт про рух грошових коштів

Переглянути Звіт про власний капітал

 

2012

Переглянути Звіт ревізійної комісії

Переглянути Висновок аудитора товариства

Переглянути Баланс

Переглянути Фінансова звітність. Примітки

Переглянути Звіт про фінансові результати

Переглянути Звіт про рух грошових коштів

Переглянути Звіт про власний капітал

 

2013

Переглянути Звіт ревізійної комісії

Переглянути Висновок аудитора товариства

Переглянути Баланс

Переглянути Фінансова звітність. Примітки

Переглянути Звіт про фінансові результати

Переглянути Звіт про рух грошових коштів

Переглянути Звіт про власний капітал

 

2014

Переглянути Звіт ревізійної комісії (Розміщено 30.04.2015 )

Переглянути Висновок аудитора товариства (Розміщено 30.04.2015)

Переглянути Фінансові результати (Розміщено 05.03.2015)

Переглянути Баланс (Розміщено 05.03.2015)

Переглянути Звіт про рух грошових коштів (Розміщено 05.03.2015)

Переглянути Звіт про власний капітал (Розміщено 05.03.2015)

Переглянути Примітки (Розміщено 05.03.2015)

 

2015

Переглянути Звіт ревізійної комісії (Розміщено 27.04.2016)

Переглянути Висновок аудитора товариства (Розміщено 27.04.2016)

Переглянути Звіт про фінансові результати (Розміщено 04.03.2016)

Переглянути Баланс (Розміщено 04.03.2016)

Переглянути Звіт про рух грошових коштів (Розміщено 04.03.2016)

Переглянути Звіт про власний капітал (Розміщено 04.03.2016)

Переглянути Фінансова звітність. Примітки (Розміщено 04.03.2016)

 

2016

Переглянути Звіт ревізійної комісії (Розміщено 26.04.2017)

Переглянути Висновок аудитора товариства (Розміщено 26.04.2017)

Переглянути Звіт про фінансові результати (Розміщено 17.02.2017)

Переглянути Баланс (Розміщено 17.02.2017)

Переглянути Звіт про рух грошових коштів (Розміщено 17.02.2017)

Переглянути Звіт про власний капітал (Розміщено 17.02.2017)

Переглянути Фінансова звітність. Примітки (Розміщено 17.02.2017)

 

Документи звітності, що подаються відповідним державним органам

Архів

 

Повідомлення 

Інформація 2012

Інформація 2013

Інформація 2014

Інформація 2015 (Розміщено 27.03.2015)

Інформація 2016 (Розміщено 22.03.2016)

Інформація 2017 (Розміщено 23.03.2017)

Інформація 2018 (Розміщено 23.03.2018)

Інформація 2018/1 (Розміщено 23.04.2018)

 

Протоколи загальних зборів

Переглянути 2011

Переглянути 2012

Переглянути 2013

Переглянути 2014

Переглянути 2015 (Розміщено 08.05.2015)

Переглянути 2016 (Розміщено 27.04.2016)

Переглянути 2017 (Розміщено 03.05.2017)

 

Інше

 Перелік афілійованих осіб товариства (кількість, тип та/або клас належних їм акцій) (Розміщено 20.09.2016)

 

Особлива інформація про товариство згідно з вимогами законодавства:

Інформація 2011

Річна інформація товариства за 2011 рік

Річна інформація товариства за 2012 рік

Річна інформація товариства за 2013 рік

Річна інформація товариства за 2014 рік (Розміщено 20.04.2015)

Річна інформація товариства за 2015 рік (Розміщено 12.04.2016)

Річна інформація товариства за 2016 рік (Розміщено 25.04.2017)

Річна інформація товариства за 2017 рік (Розміщено 23.04.2018)

Інформація 2012

Інформація 2012

Інформація 2013

Інформація 2013

Інформація 2014

Інформація 2015 (Розміщено 30.04.2015)

Інформація 2016 (Розміщено 27.04.2016)

Інформація 2016 (Розміщено 05.09.2016) 

Інформація 2016 (Розміщено 20.09.2016)

Інформація 2016 (Розміщено 06.12.2016)

Інформація 2017 (Розміщено 08.02.2017)

Інформація 2017 (Розміщено 08.02.2017)

Інформація 2017 (Розміщено 14.03.2017)

Інформація 2017 (Розміщено 11.04.2017)

Інформація 2017 (Розміщено 27.04.2017)

Інформація 2017 (Розміщено 27.04.2017)

Інформація 2017 (Розміщено 27.04.2017)

Інформація 2017 (Розміщено 03.05.2017)

Інформація 2017 (Розміщено 13.07.2017)

Інформація 2017 (Розміщено 25.09.2017)

Інформація 2017 (Розміщено 25.09.2017)

Інформація 2017 (Розміщено 25.09.2017)

Інформація 2017 (Розміщено 15.12.2017)

Інформація 2017 (Розміщено 15.12.2017)

Інформація 2018 (Розміщено 08.02.2018)

 

 

 

Товариство не має філій та представництв. Принципи корпоративного управління в товаристві не розроблялись та не затверджувались.